Afghanistan CWC 2019 Team Squad

Afghanistan World Cup Team Squad :- Afsar Zazai, Aftab Alam, Amir Hamza, Asghar Stanikzai, Dawlat Zadran, Fareed Ahmad, Gulbadin Naib, Hashmatullah Shahidi, Hazratullah Zazai, Ihsanullah, Javed Ahmadi, Karim Janat, Karim Sadiq, Mirwais Ashraf, Mohammad Nabi, Mohammad Shahzad, Mujeeb Ur Rahman, Najeeb Tarakai, Najibullah Zadran, Nasir Jamal, Naveen-ul-Haq, Nawroz Mangal, Noor Ali Zadran, Rahmat Shah, Rashid Khan, Samiullah Shenwari, ShafiqullahShapoor Zadran, Sharafuddin Ashraf, Usman Ghani